Privacyverklaring van Fotoalbum.nl

1. Verantwoordelijkheid

Verantwoordelijk volgens de privacy wetgeving is Fotoalbum BV, Keizersgracht 560, 1017 EM Amsterdam, Nederland. Voor vragen en of opmerkingen kunt u contact opnemen via info@fotoalbum.nl.

2. Hoe gaat Fotoalbum om met uw persoonlijke gegevens om?

Om bij Fotoalbum B.V. een bestelling te plaatsen moet u zich registreren.Hiervoor hebben wij o.a. uw e-mailadres nodig. Deze gegevens worden gebruikt voor communicatie tussen Fotoalbum B.V. en de desbetreffende bezoeker. Voor de versturing van bestellingen is naast persoonlijke gegevens, zoals uw naam en adres; betaalinformatie en natuurlijk de namen en adressen voor de ontvangers van de producten nodig. Deze informatie wordt ook gebruikt om eventueel promotiemateriaal te sturen.

Fotoalbum B.V. zal de door u ingevoerde gegevens nooit aan derden verstrekken, tenzij wij daartoe wettelijk worden verplicht.

3. Welke data slaat Fotoalbum op?

Om bij Fotoalbum B.V. een bestelling te plaatsen moet u zich registreren. Hiervoor hebben wij o.a. uw e-mailadres nodig. Deze gegevens worden gebruikt voor communicatie tussen Fotoalbum B.V. en de desbetreffende bezoeker. Als u producten bij Fotoalbum wilt bestellen, is hiervoor verdere informatie noodzakelijk, om uw bestelling te leveren, zoals uw adres en de gegevens voor de gewenste betaalwijze. Fotoalbum B.V. zal de door u ingevoerde gegevens nooit aan derden verstrekken, tenzij wij daartoe wettelijk worden verplicht.

Voor het beheren en delen van online fotoalbums dient u geregistreerd te zijn bij Fotoalbum. Hiervoor maken wij bij bestelling van een fotoalbum automatisch een account aan met een versleuteld wachtwoord en uw e-mailadres. Deze gegevens zijn vereist voor het gebruik van uw dashboard en worden door ons opgeslagen. U kunt het persoonlijke profiel en de gegevens ten alle tijden weer wijzigen, enkel uw e-mailadres blijft vast.

4. Web-Analyse en Cookies

Als u cookies geactiveerd heeft, herkent het systeem u terug bij uw volgende aanmelding bij Fotoalbum. Alle gegevens die u invoert worden dan voor de duur van uw bezoek opgeslagen in zogenoemde SessioIDs, die automatisch weer gewist wordt zodra uw bezoek/session eindigt. Deze website maakt gebruik van Google Analytics, een webanalyse-service die wordt aangeboden door Google Inc. ("Google"). Google Analytics maakt gebruik van "cookies" (tekstbestandjes die op uw computer worden geplaatst) om de website te helpen analyseren hoe gebruikers de site gebruiken. De door het cookie gegenereerde informatie over het gebruik van de website (met inbegrip van het IP-adres) wordt overgebracht naar en door Google opgeslagen op servers in de Verenigde Staten. Google gebruikt deze informatie om bij te houden hoe u de website gebruikt, rapporten over de website-activiteit op te stellen voor website-exploitanten en andere diensten aan te bieden met betrekking tot website-activiteit en internetgebruik. Google mag deze informatie aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover deze derden de informatie namens Google verwerken. Google zal uw IP-adres niet combineren met andere gegevens waarover Google beschikt. U kunt het gebruik van cookies weigeren door in uw browser de daarvoor geëigende instellingen te kiezen. Wij wijzen u er echter op dat u in dat geval wellicht niet alle mogelijkheden van deze website kunt benutten. Door gebruik te maken van deze website geef u toestemming voor het verwerken van de informatie door Google op de wijze en voor de doeleinden zoals hiervoor omschreven.

U kunt het gebruik van google-analytics-gegevens principieel uitsluiten, door een browser-add-on van Google te installeren. Meer kunt u hier bij Google nalezen

Als u het gebruik van cookies in uw browser geactiveerd heeft en bij elk bezoek van deze pagina door oproep van een cookie herkend wilt worden, heeft iedere gebruiker van uw computer toegang tot uw fotoalbums en uw persoonlijke gegevens. Indien u de computer deelt met andere gebruikers gedeeld (bijvoorbeeld in een internetcafé - zakelijke computers, enz.) adviseren wij u de optie "wachtwoord onthouden" uit te schakelen, zodat geen vreemde personen toegang tot uw account krijgen.

5. Wat wij met uw gegevens doen?

Alle gegevens en informatie die wij van u ontvangen gebruiken wij om onze webpagina's te verbeteren. Bij gebruik van een onderdeel met financiële verplichting (bestelling van producten), hebben wij voor de afwikkeling van uw opdracht tevens informatie nodig zoals uw adres en verdere informatie over de door de gewenste wijze van betaling. We gebruiken uw gegevens ook om met u te communiceren over uw bestellingen, producten, diensten en om marketing aanbiedingen te doen en producten of diensten aan te bevelen. Tot slot worden de nodige gegevens overgedragen aan onze afwikkelingspartners voor een snelle en correcte uitvoering van uw bestelling. Onze partner zal zorgvuldig en correct met uw gegevens omgaan. Het opslaan of doorgeven van uw gegevens met een ander doel dan de afwikkeling van uw bestelling, is contractueel uitgesloten.

6. Gegevens wijzigen en verwijderen

Door u opgeslagen gegevens bij Fotoalbum kunnen op elk tijdstip worden ingezien en veranderd. Een volledige verwijdering gebeurt indien gewenst op uw verzoek en na vaststelling van uw identiteit. Dit verzoek kunt u indienen per e-mail naar info@fotoalbum.nl of via ons contactformulier. Hierdoor worden alle fotoalbums als ook de fotobestanden onder deze gebruikersnaam vanzelf verwijderd. Tegelijkertijd wordt uw adres ook uit alle mailing-lijsten verwijdert. Om technische redenen worden uw gegevens pas bij de volgende reguliere database reorganisatie permanent verwijdert. Dit kan tot 14 dagen. In die tijd is het onwaarschijnlijk maar mogelijk dat u, ondanks uw afmelding alsnog e-mails van Fotoalbum ontvangt.

Indien u zich wilt afmelden van onze nieuwsbrief kunt u dit doen door op de afmeld-link die onder elke nieuwsbrief staat te klikken. U kunt ook een bericht naar onze klantenservice sturen met het verzoek om u af te melden van deze voordeelnieuwsbrief.

7. Aanmelding, Gebruikersnaam en wachtwoord

Ieder persoonlijk fotoalbum en alle daarin opgeslagen foto's worden beveiligd door uw unieke e-mailadres en een door ons gegenereerd en door u persoonlijk aangepast wachtwoord. Andere gebruikers kunnen de door u aangelegde fotoalbums met de daarin opgeslagen foto's niet inzien, zonder in het bezit te zijn van deze beide gegevens. Daarom dient het wachtwoord met zorg gekozen te worden, te korte en alledaagse combinaties verhogen het risico, dat anderen toegang tot uw gebruikersgegevens en fotobestanden verkrijgen.

8. Openbare online fotoalbums

U kunt de toegang tot uw fotoalbum met alle daarin opgeslagen foto's aan iedereen verlenen. Dan kan iedere bezoeker van Fotoalbum uw fotoalbum resp. de door u vrijgegeven foto's bekijken. Uw persoonlijke gegevens blijven uiteraard beschermd.

9. Fotoalbums voor vrienden

Wilt u de mogelijkheid creëren een uitgekozen kring van vrienden en kennissen toegang te verlenen tot uw fotoalbums, kan de optie "Uitnodigen" gebruikt worden. U kunt dan een geheel persoonlijke uitnodiging voor het bestemde fotoalbum per e-mail verzenden. De ontvanger van deze e-mail moet alleen de in de e-mail aangegeven "link" volgen en krijgt dan onmiddellijk toegang tot het door u uitgekozen fotoalbum en alle daarin opgeslagen foto's. Een extra wachtwoord is niet nodig.

Iedere door u uitgenodigde persoon, kan op elk tijdstip weer "de toegang ontzegd" worden. U ontzegt de gebruiker de toegang tot het door u uitgekozen fotoalbum met de optie "uitnodiging intrekken".

10. Verboden inhoud en Jeugdbescherming

Fotoalbum controleert regelmatig alle op onze pagina's opgeslagen foto's op ongeoorloofde inhoud, in navolging van de Duitse wet en het hooghouden van onze ethiek. Foto's die wettelijk aanstoot geven (b.v. met pornografische of gewelddadige inhoud) worden zonder aankondiging verwijderd en de gebruiker wordt terechtgewezen op het overtreden van onze gebruiksvoorwaarden.

Beelden die niet de wetten overtreden maar wel schadelijk zijn voor minderjarigen of persoonlijkheidsrechten en/of copyrights van derden kunnen schaden worden gemarkeerd als "privé" en kan niet meer openbaar gepubliceerd worden.

Overtreedt een gebruiker meermaals de op onze pagina van toepassing zijnde gebruiksvoorwaarden, zijn wij gerechtigd hem de toegang tot Fotoalbum zonder verdere aankondiging te versperren, zijn gegevens af te staan voor strafvervolging en alle fotobestanden te verwijderen.

11. Wijzigingen van dit privacy beleid

Van tijd tot tijd kan Fotoalbum de manier en mogelijkheid, waarop wij met uw persoonsgegevens omgaan, zonder vooraankondiging, aanvullen of veranderen. Hierover wordt berichtgegeven in een persoonlijke e-mail, onafhankelijk van het feit of u op een nieuwsbriefdienst geabonneerd bent of niet.

!
Je gebruikt een erg oude webbrowser.
Er is een grote kans dat de website niet functioneert zoals het hoort.
Upgrade mijn browser